fot_bg01

Prečo si vybrať nás?

Prečo si vybrať nás?

Systém riadenia kvality:

1 、 Prísne kontrolujte kvalitu výrobkov počas výroby a pred odoslaním.

2、Poskytujeme služby vrátenia a výmeny produktov (problémy s kvalitou produktov).

1. S cieľom zabezpečiť kvalitu výrobkov a efektívnosť výroby sme na tento účel zaviedli súbor systému riadenia kvality.Špecifický proces je nasledovný: (Príloha 1 Vývojový diagram manažérstva kvality);

6b5c49db1

2.Ako poskytovateľ služieb máme tiež príslušné postupy spracovania v popredajnom servise, aby sme zabezpečili rýchlosť a efektívnosť riešenia mimoriadnych udalostí: (Príloha 2 Vývojový diagram popredajných služieb).

60dbbfe52

3. Máme platné právne výhody a máme kompletné príslušné certifikáty poskytnuté vládnymi certifikačnými agentúrami a certifikačnými agentúrami tretích strán.Aby sme zaistili formálnosť a zákonnosť zmluvy, ktorú podpisujeme.