fot_bg01

Certifikáty

Certifikáty

Naša spoločnosť má sériu autoritatívnych certifikátov a kvalifikácií, vrátane certifikácie systému manažérstva kvality ISO9001, certifikácie systému environmentálneho manažérstva ISO14001 a certifikácie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS18001.Tieto certifikáty plne preukazujú náš záväzok a postupy v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a sociálnej zodpovednosti.Zaviazali sme sa poskytovať zákazníkom vysokokvalitné produkty a služby a zároveň zabezpečiť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, aktívne plniť spoločenskú zodpovednosť spoločnosti a prispievať k ochrane životného prostredia.

hlavný1
hlavný2
hlavný3
hlavný2